Έργα αναβάθμισης Η/Μ εξοπλισμού Ε.Ε.Λ. Τρικάλων

Η μελέτη περιελάβανε Ηλεκτρομηχονολογική μελέτη ανανέωσης, βελτίωσης εξοπλισμού Ε.Ε.Λ. Τρικάλων Mελέτη Η/Μ τριτοβάθμιας επεξεργασίας ΕΕΛ Τρικάλων Προμέτρηση και προϋπολογισμό έργων Τεύχη Δημοπράτησης της μελέτης ανανέωσης, βελτίωσης Η/Μ εξοπλισμού της Ε.Ε.Λ. & Υδραυλική μελέτη για τον έλεγχο, βελτίωση σχεδιασμού Ε.Ε.Λ. Τρικάλων Υδραυλική μελέτη έργων τριτοβάθμιας επεξεργασίας Ε.Ε.Λ. Τρικάλων Προμέτρηση και προϋπολογισμό έργων Τεύχη Δημοπράτησης Σύμβαση Τεχνικού […]

Μελέτη ανανέωσης και βελτίωσης ΕΕΛ πόλης Κέρκυρας

Το έργο περιλαμβάνει : Υδραυλική μελέτη επέκτασης ΕΕΛ Κέρκυρας Β φάσης ΗΜ μελέτη ανανέωσης, βελτίωσης εξοπλισμού και επέκτασης Β φάσης ΕΕΛ Κέρκυρας Μελέτη αυτοματισμών ΕΕΛ Κέρκυρας Υδραυλική μελέτη αντικατάστασης υποβρύχιου αγωγού διάθεσης λυμάτων της ΕΕΛ Τεύχη Δημοπράτησης της μελέτης ανανέωσης, βελτίωσης και επέκτασης Β φάσης της ΕΕΛ Διαδικασία τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων της ΕΕΛ Η παροχή […]

Μελέτη εφαρμογής έργων συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Τ.Κ. Ν.Πλαγίων – Δίκτυο κενού

Η Υδροδιαχείριση ΕΠΕ ολοκλήρωσε τη μελέτη εφαρμογής των έργων συλλογής και μεταφοράς λυμάτων στην Τοπική Κοινότητα Ν. Πλαγίων του Δ. Ν. Προποντίδας, Νομού Χαλκιδικής. Ο πληθυσμός σχεδιασμού του έργου ανέρχεται σε 8.300 κατοίκους. Η μελέτη περιλαμβάνει τις παρακάτω φάσεις κατασκευής: Φρεάτια-Βαλβίδες Αναρρόφησης:  402 φρεάτια αναρρόφησης – βαλβίδες αναρρόφησης 3’’ –  μέση φόρτιση φρεατίου: 22 ισοδ. κάτοικοι. […]

Αναβάθμιση – Επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Αγ. Νικολάου (Κρήτη)

Ολοκλήρωση μελέτης για την αναβάθμιση – επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αγίου Νικολάου στην Κρήτη. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέας, παράλληλης μονάδας επεξεργασίας για την εξυπηρέτηση πληθυσμού 14.000 ι.κ. Στη μονάδα εφαρμόζεται η τεχνολογία Μεμβρανών MBR (Membrane-Bio-Reactor). Το έργο συμβάλει στην προστασία μιας από τις σημαντικότερες παραλίες που διαθέτει ο Άγιος Νικόλαος, ανοικτά της οποίας […]

Μελέτη εφαρμογής για την κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ευεργέτουλα

Η Υδροδιαχείριση ΕΠΕ πραγματοποίησε μελέτη για την κατασκευή τριών εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων που εξυπηρετούν το σύνολο των οικισμών του Δήμου Ευεργέτουλα στη Λέσβο, προϋπολογισμού 5.000.000 € Το έργο περιλαμβάνει μια κεντρική εγκατάσταση που θα εξυπηρετεί τους οικισμούς Κεραμείων, Συκούντας, Κάτω Τρίτους και Μυχούς, καθώς και δύο μικρότερων για τους οικισμούς Ασωμάτου και Λάμπου […]

Μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Ταγαράδων

Η Υδροδιαχείριση ΕΠΕ πραγματοποίησε τη μελέτη εφαρμογής της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του Χ.Υ.Τ.Α. Ταγαράδων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι σε λειτουργία. Οι αυστηρές προδιαγραφές του αποδέκτη επιβάλλουν τη σημαντική μείωση των φορτίων των στραγγισμάτων γεγονός που διασφαλίστηκε με την εφαρμογή διεργασιών που απομακρύνουν τόσο το οργανικό φορτίο και το φορτίο αζώτου όσο και […]