Δημοσίευση άρθρου στο επιστημονικό περιοδικό “Waste and Biomass Valorization” του εκδοτικού οίκου Springer.

Στις 31.03.2016 δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό  “Waste and Biomass Valorization” του εκδοτικού οίκου Springer, τo άρθρο με τίτλο “Energy Recovery and Treatment of Winery Wastes by a Compact AnaerobicDigester” . Το άρθρο συντάχθηκε από στελέχη της Υδροδιαχείρισης σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Ενεργειακή Αξιοποίηση και Επεξεργασία Οινικών Αποβλήτων». Περιλαμβάνει δεδομένα και συμπεράσματα που προέκυψαν από πειραματική έρευνα που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος.

http://link.springer.com/article/10.1007/s12649-016-9541-1