Λοιπές Υπηρεσίες

Ενδεικτικά Έργα

 • Παροχή Υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών και προληπτικών ελέγχων για διαρροές ύδρευσης με ταυτόχρονη χαρτογράφηση (τοπογραφική αποτύπωση με μορφή οριζοντιογραφίας) δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης και όλων των υπολοίπων δικτύων ΟΚΩ και των παροχών των πελατών και των συνδέσεών τους με σταθερά σημεία και απόδοσή τους στην Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
 • Μελέτη διαχείρισης δικτύου ύδρευσης ΔΕΥΑΦ και εντοπισμού θέσεων διαρροών
 • Παροχή Υπηρεσιών ελέγχου και αποτύπωσης παροχών στο δίκτυο ύδρευσης περιοχής Φρυνίου – Αγίας Μαρίνας – Αγίου Ιωάννη της Δ.Ε. Λευκάδας. (Λευκάδα)
 • Έλεγχος και αποτύπωση παροχών ύδρευσης στην Τ.Κ. Τσουκαλάδων, Λευκάδας
 • Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης της πόλης των Γρεβενών και νέες δεξαμενές ύδρευσης – Σύστημα Τηλεμετρίας – GIS – Υδραυλική προσομοίωση
 • Πιλοτικό πρόγραμμα ελέγχου και περιορισμού των διαρροών και ανάλυσης (διαχείρισης) των δικτύων παροχής νερού στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης Θεσ/νίκης
 • Έλεγχος μελετών για έργα στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) στα πλαίσια της Συμφωνίας πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης για μελέτες και έργα του Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΥΑΘ Α.Ε.
 • Επίβλεψη του έργου «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων οικισμού Μελίκης»
 • Συμμετοχή με Υπηρεσίες Συμβούλου στα πλαίσια του Προγράμματος του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νερό και το περιβάλλον με τίτλο: “Αξιολόγηση των Ελληνικών Έργων στον Τομέα του Περιβάλλοντος που προτάθηκαν για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής”
 • Υπηρεσίες Συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/νσης Μελετών και Δ/νσης Εποπτείας Έργων Θράκης & Νήσων της “Εγνατία Οδός Α.Ε” (Ε.Ο.Α.Ε.) σε θέματα Υδραυλικών Μελετών των νησιών του Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους
 • Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου αρμοδιότητας ΕΥΔΕ/ΥΑΕΛΜΠΘ (ΕΥΔΕ Θεσσαλονίκης) 3ος Τ.Σ.
 • Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης (Διοίκηση Έργου) για την οργάνωση και υποστήριξη του έργου: “Προστασία και Αναβάθμιση Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης (Σέιχ-Σου)”
 • Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση υδραυλικών έργων στην Ελλάδα
 • Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης Αποχέτευσης εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου Δήμου Σουλίου
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Φιλιατών»
 • Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της οριστικής μελέτης υδροδότησης περιοχών Πεύκων, Ασβεστοχωρίου, Εξοχής κ.λ.π. από τη δεξαμενή Μετεώρων – Μελέτες Κόστους Οφέλους
 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για προετοιμασία φακέλου αίτησης Ταμείου Συνοχής (2ος Κύκλος) του έργου “Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχών Σίνδου Δήμου Εχέδωρου και Πεύκων Θεσσαλονίκης” – Προετοιμασία φακέλου αίτησης και συμπληρωματικών εγγράφων για συγχρηματοδότηση του έργου από το Ταμείο Συνοχής (2ος Κύκλος) – Σύνταξη Μελέτης Κόστους Οφέλους
 • Σύνταξη φακέλου υποβολής πρότασης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου για ένταξη σε χρηματοδοτικό μέτρο του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για προετοιμασία φακέλου αίτησης Ταμείου Συνοχής (3ος Κύκλος) του έργου”Κατασκευή αγωγών μεταφοράς νερού, αντλιοστασίων και δεξαμενών υδροδότησης Πεύκων, Ασβεστοχωρίου, Εξοχής” – Προετοιμασία φακέλου αίτησης και συμπληρωματικών εγγράφων για συγχρηματοδότηση του έργου από το Ταμείο Συνοχής (3ος Κύκλος) – Σύνταξη Μελέτης Κόστους Οφέλους
 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για προετοιμασία φακέλου αίτησης Ταμείου Συνοχής (5ος Κύκλος) του έργου “Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αποχέτευση ακαθάρτων Δήμων Μυγδονίας, Λαχανά και Ασσήρου” – Προετοιμασία φακέλου αίτησης και συμπληρωματικών εγγράφων για συγχρηματοδότηση του έργου από το Ταμείο Συνοχής (5ος Κύκλος) – Σύνταξη Μελέτης Κόστους Οφέλους
 • Μελέτη τρόπου συγκέντρωσης και επεξεργασίας λυμάτων Ν. Πιερία – Οικονομοτεχνική έκθεση
 • Έκθεση σκοπιμότητας συγκέντρωσης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Κοινοτήτων Νότιας Καλαμαριάς Χαλκιδικής. – Οικονομοτεχνική έκθεση

Τεχνικός Σύμβουλος

Παράλληλα με την εκπόνηση Μελετών, η εταιρεία ασχολείται και με την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε ποικίλα περιβαλλοντικά θέματα και υδραυλικά έργα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

 • Υπηρεσίες Συμβούλου για την υποστήριξη της Δ/νσης Μελετών και Δ/νσης Εποπτείας Έργων Θράκης & Νήσων της “Εγνατία Οδός Α.Ε” (Ε.Ο.Α.Ε.) σε θέματα Υδραυλικών Μελετών των νησιών του Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους
 • Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου αρμοδιότητας ΕΥΔΕ/ΥΑΕΛΜΠΘ (ΕΥΔΕ Θεσσαλονίκης) 3ος Τ.Σ.
 • Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης (Διοίκηση Έργου) για την οργάνωση και υποστήριξη του έργου: “Προστασία και Αναβάθμιση Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης (Σέιχ-Σου)”
 • Σύμβουλος του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα και στην αξιολόγηση Μελετών Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Συμμετοχή με Υπηρεσίες Συμβούλου στα πλαίσια του Προγράμματος του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νερό και το περιβάλλον με τίτλο: “Αξιολόγηση των Ελληνικών Έργων στον Τομέα του Περιβάλλοντος που προτάθηκαν για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής”
 • Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση υδραυλικών έργων στην Ελλάδα
 • Συμμετοχή στην ομάδα Τεχνικού Συμβούλου στο έργο συμπλήρωσης και επέκτασης της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων της πόλης της Θεσσαλονίκης
 • Τεχνικός Σύμβουλος της ΕΥΑΘ για το έργο «Ανάλυση και Διαχείριση δικτύων παροχής νερού της περιοχής Θεσσαλονίκης και κατάρτιση και παρακολούθηση προγράμματος ελέγχου και περιορισμού των διαρροών»