Η εταιρεία

Η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2005 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και είναι μία εταιρία συμβούλων μηχανικών και μελετητών που αναλαμβάνει Τεχνικές Μελέτες Έργων Υποδομής και Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για λογαριασμό φορέων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, τόσο την Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αναλαμβάνει εργασίες πεδίου καθώς και επίβλεψη κατασκευής επιλεγμένων έργων. Δραστηριοποιείται εξίσου σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο στον τομέα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

Η εμπειρία των στελεχών της ανέρχεται σε 30 έτη επιτυχούς σταδιοδρομίας στους τομείς Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Υγρών Αποβλήτων, Στερεών Αποβλήτων και Περιβάλλοντος γενικότερα.

Η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ έχει την δυνατότητα μέσα από ένα πλέγμα συνεργατών να καλύψει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και να εγγυηθεί υψηλής ποιότητας βιώσιμες λύσεις εξατομικευμένες στις ανάγκες του κάθε πελάτη.