Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Λοιπά Έργα

 • Μελέτη προσφοράς για την Επέκταση και Αναβάθμιση των Υφιστάμενων Έργων Διαχείρισης Στραγγισμάτων του Χ.Υ.Τ.Α. του Ν. Θεσσαλονίκης (Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης) – δυναμικότητα 400 m3/d.
 • Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης – 260.000 ΙΚ – προϋπολογισμός 6.200.000 €
 • Μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Ταγαράδων – δυναμικότητα: 150 m3/d. 
 • Αποκατάσταση χώρου διάθεσης απορριμμάτων Άρτας – Αποθέσεις 230.000 m3
 • Χ.Υ.Τ.Α. Διαχειριστικής Ενότητας Σύρου – Αποκατάσταση υφιστάμενου Χ.Α.Δ.Α. και σχεδιασμό Χ.Υ.Τ.Α. δυναμικότητας 540.000 m3 – 45.5000 Ι.Κ.
 • Μελέτη προσφοράς για την ίδρυση σταθμού μεταφόρτωσης απορριμάτων (Σ.Μ.Α.) Αθήνας και όμορων δήμων στον Ελαιώνα (Δ.Αττική) – Δυναμικότητα: 145.000 tn/yr – προϋπολογισμός 13.850.000 €
 • Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Δήμου Κατερίνης – Κατασκευή Β’ Φάσης – 113.000 ΙΚ – 335.000 m3 απορριμμάτων.
 • Μελέτη προσφοράς κατασκευής και λειτουργίας διαμετακομιστικών σταθμών επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου στις θέσεις «Ξυλοφάγου» & «Σκαρίνου» – 90.000tn/yr  & 11.000 tn/yr 
 • Μελέτη προσφοράς Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην περιοχή της Μυτιλήνης Νήσου Λέσβου– 54.000 ΙΚ, 21.400 tn/yr
 • Μελέτη αποκατάστασης του ανεξέλεγκτου χώρου διάθεσης στερεών αποβλήτων Καλοχωρίου – περιοχή Natura 160.000 m2
 • Υπηρεσίες Συμβούλου για τον εργολάβο του έργου: “Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων Περιοχής Νησελίου Δήμου Κατερινης”
 • Υπηρεσίες Συμβούλου για τον εργολάβο του έργου: “Αποκατάσταση ανενεργών Χ.Α.Δ.Α. Ν. Ημαθίας”
 • Υπηρεσίες Συμβούλου για τον εργολάβο του έργου: “Ίδρυση Χ.Υ.Τ.Α. άξονα Κοζάνης – Πτολεμαΐδας”