Ημερίδα ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ: Δεκέμβριος 2015

Ομιλία στην ημερίδα: «Παρόν & Μέλλον στη Χρηματοδότηση της  Έρευνας & Καινοτομίας» την Τρίτη 1.12.2015 στο Αμφιθέατρο «NOESIS» στο πλαίσιο των Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ για την περίοδο 2014-2015 με θέμα : «Ενεργειακή Αξιοποίηση και επεξεργασία Οινικών Αποβλήτων», Υδροδιαχείριση ΕΠΕ

Φωτογραφίες