Ενεργειακή ανάλυση και βελτιστοποίηση λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με σκοπό την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Η πρόταση αφορά στην παραγωγή ενός ολοκληρωμένου «εργαλείου» για την λειτουργική – ενεργειακή αξιολόγηση και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Ελλάδας με δυνατότητα εφαρμογής και σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. Ο σκοπός αυτού του εργαλείου είναι να βοηθήσει τους φορείς διαχείρισης και λειτουργίας των ΕΕΛ να καθιερώσουν τα απαραίτητα συστήματα και […]

Ενεργειακή Αξιοποίηση και Επεξεργασία Οινικών Αποβλήτων

Η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ από τον Οκτώβριο 2012 ως τον Ιούνιο 2015 υλοποίησε το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Ενεργειακή Αξιοποίηση και Επεξεργασία Οινικών Αποβλήτων». Σημαντική συνεισφορά στο έργο έχει το Κτήμα «Στέλιος Κεχρής», εξωτερικοί συνεργάτες από το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Το έργο προτάθηκε ως έργο «καλής πρακτικής» από την ΕΥΔΕ – ΕΤΑΚ. […]