Μελέτη – Κατασκευή ΕΕΛ Θέρμης

10/05/2022

Η Υδροδιαχείριση ΕΠΕ ως Σύμβουλος-Μελετητής του έργου στη φάση του διαγωνισμού με το σύστημα Μελέτη – Κατασκευή, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει για λογαριασμό του Ανάδοχου του έργου την οριστική Μελέτη και την Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής.

Η ΕΕΛ θα εξυπηρετεί 30.000 ΙΚ στην Α φάση και 60.000 ΙΚ στην Β φάση. Η ποιότητα εκροής είναι αυτή της δευτεροβάθμιας επεξεργασίας, ενώ εφαρμόζεται η μέθοδος παρατεταμένου αερισμού με MBR.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 7.317.073 € πλέον ΦΠΑ

Φωτογραφίες