Νέο ερευνητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Εκδόθηκε η ΑΠ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1897/04-06-2018 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα: Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», σύμφωνα με την οποία ξεκινά η υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος «Ενεργειακή ανάλυση και βελτιστοποίηση λειτουργιάς Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων με σκοπό τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου» στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 712.000€, εκ των οποίων  η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 570.000€.

Η εκπόνηση του ερευνητικού έργου θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία των φορέων:

  • ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε.
  • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)
  • ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Φωτογραφίες