Παροχή Υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 2019-2020

Η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ αναδείχθηκε ως η ανάδοχος εταιρία στο διαγωνισμό «Παροχή Υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.». Στα πλαίσια της σύμβασης με την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., η εταιρία ενημερώνεται για σημεία στα οποία υπάρχουν ενδείξεις για πιθανή διαρροή στο δίκτυο της ύδρευσης και αναλαμβάνει την ανεύρεση των αφανών διαρροών με τη χρήση κατάλληλου σύγχρονου εξοπλισμού. Ο εντοπισμός γίνεται με τη μέθοδο των ακουστικών καταγραφέων και χρήση ηλεκτρονικού συσχετιστή θορύβου. Η ανεύρεση και επισκευή των σημείων διαρροής έχει ως αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση στην ποσότητα του παραγόμενου νερού.

Φωτογραφίες