Πιστοποιηθήκαμε με το νέο πρότυπο ISO 9001:2015!

Στις 2/6/2021 η ΥΔΡO│ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε. πιστοποιήθηκε με το ISO 14001. Διαθέτει και εφαρμόζει ήδη από το 2018 τη νέα έκδοση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 : 2015.

To πεδίο πιστοποίησης της εταιρείας είναι:

  • Μελετητικές και Συμβουλευτικές υπηρεσίες για Τεχνικά Έργα: Υποδομών, Υδραυλικά, Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Διαχείρισης Υγρών και Στερεών Αποβλήτων, Περιβαλλοντικά, Χημικού Μηχανικού, Χημικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Πληροφοριακών συστημάτων, Μηχανολόγου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού, Τοπογράφου Μηχανικού, Πολεοδόμου Χωροτάκτη Μηχανικού, Ενεργειακά, Στατικά, Αρχιτεκτονικά, Γεωτεχνικά, Συγκοινωνιακά, Λιμενικά, Οργάνωσης επιχειρησιακής έρευνας, Βιομηχανικά
  • Έρευνα και Ανάπτυξη στους ανωτέρω τομείς
  • Μελέτες Κόστους – Οφέλους Τεχνικών Έργων, Οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας
  • Διαχείριση Τεχνικών Έργων
  • Διαχείριση δικτύων υποδομών, εντοπισμός και χαρτογράφηση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης, έλεγχος και εντοπισμός διαρροών
  • Λειτουργία, συντήρηση και βελτιστοποίηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού & Υγρών Αποβλήτων και Αντλιοστασίων Ύδρευσης – Αποχέτευσης

Για την εξασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης και της αποτελεσματικότητας του συστήματος διενεργούνται τακτικοί εσωτερικοί έλεγχοι και επιθεωρήσεις.

Φωτογραφίες