Συνέδριο ESCC 2022: Ενεργειακή Βελτιστοποίηση σε Ε.Ε.Λ

Η εταιρεία ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε. συμμετείχε στο 9o διεθνές Συνέδριο για την ενέργεια, την βιωσιμότητα και την κλιματική κρίση (ESCC) που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2022 στην Πάφο της Κύπρου.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο της Florida, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο BRNO της Τσεχίας.

Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν τα μέτρα που προτάθηκαν από την εταιρεία μας για την ενεργειακή βελτιστοποίηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Λάρισας, στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από την προσομοίωση της λειτουργίας της εγκατάστασης  με την χρήση του μαθηματικού μοντέλου GPS-X 8.1 της καναδικής εταιρείας Hydromantis, για την εκτίμηση της ενεργειακής εξοικονόμησης από την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων.

Αρχεία

Φωτογραφίες