Συνέδριο International Conference ΕWaS: Valuing the Water – Carbon – Ecological footprints of human activities”

28/06/2020

Η εταιρεία ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε. συμμετείχε στο 4o διεθνές Συνέδριο ΕWaS: Valuing the Water – Carbon – Ecological footprints of human activities που πραγματοποιήθηκε υβριδικά, δια ζώσης και διαδικτυακά τον Ιούνιο του 2020, στην Κέρκυρα.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, τμήμα πολιτικών μηχανικών.

Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από την έρευνα που διεξήχθη για την ενεργειακή ανάλυση και Benchmarking Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Ελλαδικού χώρου, στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και του ερευνητικού έργου «Ενεργειακή ανάλυση και βελτιστοποίηση λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με σκοπό την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου». Φορείς υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος είναι η Υδροδιαχείριση ως επικεφαλής συντονιστής φορέας, η ΔΕΥΑ Λάρισας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

Φωτογραφίες