Αναβάθμιση – Επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Αγ. Νικολάου (Κρήτη)

Ολοκλήρωση μελέτης για την αναβάθμιση – επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αγίου Νικολάου στην Κρήτη. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέας, παράλληλης μονάδας επεξεργασίας για την εξυπηρέτηση πληθυσμού 14.000 ι.κ. Στη μονάδα εφαρμόζεται η τεχνολογία Μεμβρανών MBR (Membrane-Bio-Reactor).

Το έργο συμβάλει στην προστασία μιας από τις σημαντικότερες παραλίες που διαθέτει ο Άγιος Νικόλαος, ανοικτά της οποίας καταλήγει ο υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης του υπολείμματος της δευτεροβάθμιας επεξεργασίας. Ο προϋπολογισμός έργου ανέρχεται σε 5.000.000 €

Τα κυριότερα έργα που περιλαμβάνονται στη μελέτη είναι:

  • Έργα προεπεξεργασίας λυμάτων & βοθρολυμάτων.
  • Μία (παράλληλη στην υφιστάμενη) μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, με τεχνολογία Μεμβρανών MBR (Membrane-Bio-Reactor)
  • Σύστημα απολύμανσης της εκροής της νέας μονάδας με υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και της εκροής του συνόλου της Ε.Ε.Λ. με χλωρίωση για παραμένουσα απολυμαντική δράση
  • Μία μονάδα αφυδάτωσης ιλύος, παράλληλη με την υφιστάμενη
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αντιπλημμυρικά έργα και παρεμβάσεις-μετατροπές για την σύνδεση υφιστάμενης μονάδας με τα νέα έργα
  • Ηλεκτρομηχανολογικά – Αυτοματισμούς
Πελάτης
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ
Ημ/νία Υλοποίησης
ΜΑΙΟΣ 2014
Είδος έργου
(Τεχνική Μελέτη Προσφοράς) Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
Αρχεία
    Φωτογραφίες