ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

Το αντικείμενο της σύμβασης περιελάβανε την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων της νήσου Φολεγάνδρου. Το έργο αποτέλουσε έργο υποδομής, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων και αφορά στη διαχείριση των αστικών λυμάτων του Οικισμού Χώρα της Φολεγάνδρου. Η Φολέγανδρος είναι νησί των Κυκλάδων. Συγκεκριμένα περιελάμβανε: Τo εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. Τα […]

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου «Δίκτυα ακαθάρτων υδάτων και προμελέτη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Αγίας Παρασκευής Τσαγκαράδας, Αγίας Μαρίνας Κισσού και των οικισμών του Παραλιακού Μετώπου (Αγ. Ιωάννης, Παπά Νερό, Νταμουχάρη), του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου»

Το έργο αποτελεί έργο υποδομής, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων και αφορά στη διαχείριση των αστικών λυμάτων των οικισμών Αγίας Παρασκευής Τσαγκαράδας, Αγίας Μαρίνας Κισσού και των οικισμών του Παραλιακού Μετώπου (Αγ. Ιωάννης, Παπά Νερό, Νταμουχάρη), του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου». Συγκεκριμένα περιελάμβανε: Την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων σε τμήματα Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Ζαγοράς – […]

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Β.Α.Α.

Το αντικείμενο της σύμβασης περιελάβανε την εκπόνηση των περιβαλλοντικών μελετών των έργων: Κατασκευή Κυκλικού Κόμβου Θερμοπυλών και Βασιλικών Κυκλικός κόμβος στη συμβολή των οδών Παπαποστόλου και Αρκαδίου προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων. Σκοπός των έργων ήταν η βελτίωση και αναβάθμιση των επικρατουσών κυκλοφοριακών συνθηκών σε αυτόν και στην ευρύτερη περιοχή επηρεασμού […]

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΟΙΤΗΣ ΑΧΕΛΩΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 1»

Το έργο «Αποκατάσταση και καθορισμός ζωνών απόληψης αδρανών κοίτης Αχελώου κατάντη φράγματος Στράτου Ι» προέκυψε από την ανάγκη εφαρμογής των επιταγών της ΚΥΑ 129264/ 23-05-2007 για την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία των «Υφιστάμενων ΥΗΣ: Κρεμαστών, Καστρακίου και Στράτου Ι, ΙΙ στον ποταμό Αχελώο του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας» της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και αφορούσε […]

Προκαταρτική μελέτη δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ιθάκης

Το έργο περιλαμβάνει : Το εσωτερικό δίκτυο συλλογής λυμάτων στο σύνολο της έκτασης του οικισμού Βαθύ, Ιθάκης – Προτείνεται κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων αποτελούμενο από ένα τμήμα βαρυτικού δικτύου και ένα τμήμα δικτύου αναρρόφησης (ανεξάρτητα δίκτυα). Το εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς των λυμάτων προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Εύρεση εναλλακτικών λύσεων χωροθέτησης της ΕΕΛ […]

Διαχείριση υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής υπό συνθήκες κλιματικών αλλαγών

Η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ υλοποίησε το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Διαχείριση υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής υπό συνθήκες κλιματικών αλλαγών» που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Στόχος του έργου ήταν η ενσωμάτωση των εκτιμήσεων των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών στα σχέδια διαχείρισης περιοχών λεκανών απορροής. Σε συνεργασία με τον Τομέα Υδραυλικής και […]

Κατασκευή και λειτουργία διαμετακομιστικών σταθμών απορριμμάτων των επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου στις θέσεις Ξυλοφάγου –Σκαρίνου

Η Υδροδιαχείριση ΕΠΕ ολοκλήρωσε για την κατασκευαστική εταιρία BILFINGER BERGER UMWELT HELLAS μελέτη δύο Σταθμών Μεταφόρτωσης δημοτικών στερεών αποβλήτων στις κοινότητες Ξυλοφάγου και Σκαρίνου στην Κύπρο. Οι μονάδες είναι ετήσιας δυναμικότητας 90.000 και 11.000 τόνων και εξυπηρετούν πληθυσμό 63.500 και 16.000 κατοίκων, αντίστοιχα. Στα πλαίσια του έργου ολοκληρώθηκαν οι εξής μελέτες: Αρχιτεκτονική μελέτη Στατική μελέτη […]

Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Η Υδροδιαχείριση ΕΠΕ συνέταξε οριστική Μελέτη για την πλήρη κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (X.Y.T.Y.) στα πλαίσια λειτουργίας μιας σύγχρονης Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) στον Ανατολικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  Η συνολική χωρητικότητα του X.Y.T.Y. είναι 645.000 m3 και ο μέσος εξυπηρετούμενος πληθυσμός κατά τη λειτουργία του ανέρχεται σε 260.000 κατοίκους. […]

Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Eforie Ρουμανία

Σύνταξη μελέτης προσφοράς για την ΕΕΛ της πόλης Eforie για 120.000 ισοδύναμους κατοίκους με την μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού. Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες μονάδες: Αντλιοστάσιο εισόδου (3 αντλίες 2+1 δυναμικότητας 2.300 m3/h έκαστη) Εσχάρωση Εξάμμωση – Λιποσυλλογή Δεξαμενές ενεργού ιλύος Δεξαμενές τελικής καθίζησης Δεξαμενές απολύμανσης Δεξαμενές ομβρίων Επεξεργασία ιλύος, δεξαμενές πάχυνσης και αποθήκευσης […]

Οριστική μελέτη εφαρμογής δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της πόλης Constanta North στη Ρουμανία

Μελέτη εφαρμογής δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της πόλης Constanta στη Ρουμανία. Η Υδροδιαχείριση ανήκε στην ομάδα εκπόνησης τεχνικών υπολογισμών διαστασιολόγησης των κυρίων και βοηθητικών μονάδων επεξεργασίας. Η μέση παροχή σχεδιασμού ανέρχεται σε 140.000 m3/d. Η μελέτη εκπονήθηκε για την Κ/Ξ “ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. – PASSAVANT ROEDIGER – ANLAGEMBAU GmbH”