Εγκατάσταση αφαλάτωσης στη θέση Αγία Παρασκευή Δήμου Θήρας

Η Υδροδιαχείριση ΕΠΕ ολοκλήρωσε μελέτη σε επίπεδο οριστικής τεχνικής μελέτης προσφοράς για τη μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με το σύστημα της αντίστροφης όσμωσης στη θέση Αγία Παρασκευή του Δήμου Θήρας. Το έργο αφορά σε παροχή πόσιμου νερού 5.000 m3/d, η οποία εξασφαλίζει την ύδρευση των οικισμών Καμάρι, Μεσσαριά, Βόθωνα, Έξω Γωνιά, Αγ. Παρασκευή και Μονόλιθο για τα προσεχή 20 έτη, ενώ λαμβάνει πρόβλεψη και μελλοντική επέκταση σε 7.500 m3/d. Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά έργα στην Ελλάδα στο χώρο της αφαλάτωσης, λόγω της έκτασης και της δυναμικότητάς του.
Προϋπολογισμός έργου 9.970.000 €

Στη μελέτη περιλαμβάνονται: έργο υδροληψίας από ανοικτή θάλασσα μέσω υποθαλάσσιου αγωγού, αντλιοστάσιο υδροληψίας και καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς του θαλασσινού νερού στο γήπεδο της μονάδας αφαλάτωσης, μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με το σύστημα της αντίστροφης όσμωσης και αντλιοστάσιο πόσιμου νερού με τους αγωγούς  μεταφοράς για την τροφοδοσία των οικισμών.

Πελάτης
Δήμος Θήρας
Ημ/νία Υλοποίησης
Είδος έργου
Αρχεία
    Φωτογραφίες