Κατασκευή και λειτουργία διαμετακομιστικών σταθμών απορριμμάτων των επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου στις θέσεις Ξυλοφάγου –Σκαρίνου

Η Υδροδιαχείριση ΕΠΕ ολοκλήρωσε για την κατασκευαστική εταιρία BILFINGER BERGER UMWELT HELLAS μελέτη δύο Σταθμών Μεταφόρτωσης δημοτικών στερεών αποβλήτων στις κοινότητες Ξυλοφάγου και Σκαρίνου στην Κύπρο. Οι μονάδες είναι ετήσιας δυναμικότητας 90.000 και 11.000 τόνων και εξυπηρετούν πληθυσμό 63.500 και 16.000 κατοίκων, αντίστοιχα.

Στα πλαίσια του έργου ολοκληρώθηκαν οι εξής μελέτες:

  • Αρχιτεκτονική μελέτη
  • Στατική μελέτη
  • Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη
  • Μελέτη λοιπών έργων υποδομής
  • Μελέτη οδοποιίας – Διαχείριση ομβρίων
  • Μελέτη εξοπλισμού μεταφόρτωσης και μεταφοράς απορριμμάτων
Πελάτης
BILFINGER BERGER UMWELT HELLAS
Ημ/νία Υλοποίησης
Είδος έργου
Αρχεία
    Φωτογραφίες