Μελέτη ανανέωσης και βελτίωσης ΕΕΛ πόλης Κέρκυρας

Το έργο περιλαμβάνει :

  • Υδραυλική μελέτη επέκτασης ΕΕΛ Κέρκυρας Β φάσης
  • ΗΜ μελέτη ανανέωσης, βελτίωσης εξοπλισμού και επέκτασης Β φάσης ΕΕΛ Κέρκυρας
  • Μελέτη αυτοματισμών ΕΕΛ Κέρκυρας
  • Υδραυλική μελέτη αντικατάστασης υποβρύχιου αγωγού διάθεσης λυμάτων της ΕΕΛ
  • Τεύχη Δημοπράτησης της μελέτης ανανέωσης, βελτίωσης και επέκτασης Β φάσης της ΕΕΛ
  • Διαδικασία τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων της ΕΕΛ

Η παροχή λειτουργίας της ΕΕΛ για τη Β Φάση το καλοκαίρι είναι 40.000 m3/d που αντιστοιχεί σε περίπου 83.500 ΙΚ.

Πελάτης
Ημ/νία Υλοποίησης
Ημερομηνία έναρξης: Ιούλιος 2017, Λήξη: Οκτώβριος 2017
Είδος έργου
Αρχεία
    Φωτογραφίες