Μελέτη εφαρμογής για την κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ευεργέτουλα

Η Υδροδιαχείριση ΕΠΕ πραγματοποίησε μελέτη για την κατασκευή τριών εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων που εξυπηρετούν το σύνολο των οικισμών του Δήμου Ευεργέτουλα στη Λέσβο, προϋπολογισμού 5.000.000 €

Το έργο περιλαμβάνει μια κεντρική εγκατάσταση που θα εξυπηρετεί τους οικισμούς Κεραμείων, Συκούντας, Κάτω Τρίτους και Μυχούς, καθώς και δύο μικρότερων για τους οικισμούς Ασωμάτου και Λάμπου Μύλων, αντίστοιχα.

Για την κεντρική Ε.Ε.Λ. δυναμικότητας 2.120 m3/ημέρα και ισοδυνάμου εξυπηρετούμενου πληθυσμού 7.000 κατοίκων επιλέχθηκε δευτεροβάθμια επεξεργασία με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό.

Για την Ε.Ε.Λ. Ασωμάτου δυναμικότητας 180 m3 /ημέρα και ισοδυνάμου εξυπηρετούμενου πληθυσμού 550 κατοίκων και την Ε.Ε.Λ. Λάμπου Μύλων δυναμικότητας 90 m3 /ημέρα και ισοδυνάμου εξυπηρετούμενου πληθυσμού 300 κατοίκων η επιλεγείσα μέθοδος επεξεργασίας είναι η πρωτοβάθμια επεξεργασία με δεξαμενές τύπου Imhoff.

Η μελέτη εφαρμογής εκπονήθηκε για την AΛΤΕΚ ΑΕ που κρίθηκε Ανάδοχος στον αντίστοιχο διαγωνισμό.

Πελάτης
ΑΛΤΕΚ Α.Ε.
Ημ/νία Υλοποίησης
ΜΑΙΟΣ 2011
Είδος έργου
(Μελέτη Εφαρμογής) Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
Αρχεία
    Φωτογραφίες