Οριστική μελέτη εφαρμογής δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της πόλης Constanta North στη Ρουμανία

Μελέτη εφαρμογής δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της πόλης Constanta στη Ρουμανία. Η Υδροδιαχείριση ανήκε στην ομάδα εκπόνησης τεχνικών υπολογισμών διαστασιολόγησης των κυρίων και βοηθητικών μονάδων επεξεργασίας. Η μέση παροχή σχεδιασμού ανέρχεται σε 140.000 m3/d.

Η μελέτη εκπονήθηκε για την Κ/Ξ “ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. – PASSAVANT ROEDIGER – ANLAGEMBAU GmbH”

Πελάτης
Κ/Ξ “ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. – PASSAVANT ROEDIGER – ANLAGEMBAU GmbH”
Ημ/νία Υλοποίησης
Είδος έργου
Αρχεία
    Φωτογραφίες