Προκαταρτική μελέτη δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ιθάκης

Το έργο περιλαμβάνει :

 1. Το εσωτερικό δίκτυο συλλογής λυμάτων στο σύνολο της έκτασης του οικισμού Βαθύ, Ιθάκης – Προτείνεται κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων αποτελούμενο από ένα τμήμα βαρυτικού δικτύου και ένα τμήμα δικτύου αναρρόφησης (ανεξάρτητα δίκτυα).
 2. Το εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς των λυμάτων προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.)
 3. Εύρεση εναλλακτικών λύσεων χωροθέτησης της ΕΕΛ και των Α/σίων
 4. Νέα Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων και υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων (5.742 ΙΚ). Εξέταση εναλλακτικών μεθόδων επεξεργασίας ανά μονάδα και στάδιο.

Επιλογή κυρίως Μεθόδου Βιολογικής Επεξεργασίας σε αντιδραστήρα Αιρούμενου βιοφίλμ – MBBR (Moving BedBiofilm Reactor) που καλύπτει:

 • Απαιτήσεις δευτεροβάθμιας επεξεργασίας
 • Εξοικονόμηση χώρου και ενέργειας
 • Μικρό κόστος συντήρησης
 • Μεγαλύτερη ευελιξία στη διακύμανση φορτίων μεταξύ χειμώνα και καλοκαίρι
 • Διερεύνηση και επιλογή διάθεσης ιλύος και επεξεργασμένων λυμάτων
Πελάτης
Ημ/νία Υλοποίησης
Iανουάριος 2022-Σεπτέμβριος 2022
Είδος έργου
Αρχεία
  Φωτογραφίες