Ψηφιακή χαρτογράφηση – καταγραφή & κωδικοποίηση εξαρτημάτων του δικτύου ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Το αντικείμενο του έργου περιελάμβανε τη συλλογή όλων των υφιστάμενων χαρτών του δικτύου ύδρευσης, την ενημέρωση και επαλήθευση των πληροφοριακών στοιχείων των χαρτών, την ψηφιακή χαρτογράφηση 1.500 km του δικτύου και παράδοση των ψηφιακών αρχείων του δικτύου ύδρευσης.

Πραγματοποιήθηκε επίσης καταγραφή και κωδικοποίηση 10.700 δικλείδων, εκκενωτών και πυροσβεστικών κρουνών του δικτύου ύδρευσης.

Πελάτης
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.
Ημ/νία Υλοποίησης
Είδος έργου
Αρχεία
    Φωτογραφίες