Σύστημα τηλεμετρίας – GIS – Υδραυλική προσομοίωση δικτύου ύδρευσης της πόλης των Γρεβενών

Στα πλαίσια του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης της πόλης των Γρεβενών και νέες δεξαμενές ύδρευσης» πραγματοποιήθηκε  η χωρική – θεματική καταγραφή και μετάπτωση του δικτύου ύδρευσης Γρεβενών σε ένα Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS), καθώς και η κατασκευή του υδραυλικού μοντέλου με το λογισμικό υδραυλικής προσομοίωσης InfoWater. Οι εργασίες έγιναν για τη Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών με στόχο την οργάνωση και διαχείριση του δικτύου. Πρόκειται για δίκτυο διανομής συνολικού μήκους 61,5km, με διαχωρισμό σε πέντε ανεξάρτητες ζώνες και 7.160 υδρόμετρα καταναλωτών.

Το σύστημα λειτουργεί σε πλήρως γραφικό περιβάλλον και διαχειρίζεται την τοπολογία του δικτύου ύδρευσης, σε συνδυασμό με γεωγραφικές πληροφορίες. Τα απαραίτητα δεδομένα αποθηκεύονται σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από εσωτερικές εφαρμογές του συστήματος όσο και από άλλες εφαρμογές.

Ενδεικτικά στοιχεία καταγραφής δικτύου για τη Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών:

  • πληροφορίες υποβάθρου (οικοδομική-ρυμοτομική γραμμή, αρίθμηση Ο.Τ., ονομασίες οδών, χρήσεις γης)
  • πληροφορίες δικτύων διανομής (δεξαμενές, διάμετροι αγωγών, διαχωρισμός σε ζώνες, φρεάτια, μειωτές πίεσης, ιδιωτικές συνδέσεις/υδρόμετρα καταναλωτών, Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου)

Επισυναπτόμενα αρχεία

Πελάτης
Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών
Ημ/νία Υλοποίησης
5/12/2019
Είδος έργου
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης
Αρχεία
    Φωτογραφίες