Κατασκευή και λειτουργία διαμετακομιστικών σταθμών απορριμμάτων των επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου στις θέσεις Ξυλοφάγου –Σκαρίνου

Η Υδροδιαχείριση ΕΠΕ ολοκλήρωσε για την κατασκευαστική εταιρία BILFINGER BERGER UMWELT HELLAS μελέτη δύο Σταθμών Μεταφόρτωσης δημοτικών στερεών αποβλήτων στις κοινότητες Ξυλοφάγου και Σκαρίνου στην Κύπρο. Οι μονάδες είναι ετήσιας δυναμικότητας 90.000 και 11.000 τόνων και εξυπηρετούν πληθυσμό 63.500 και 16.000 κατοίκων, αντίστοιχα. Στα πλαίσια του έργου ολοκληρώθηκαν οι εξής μελέτες: Αρχιτεκτονική μελέτη Στατική μελέτη […]

Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Η Υδροδιαχείριση ΕΠΕ συνέταξε οριστική Μελέτη για την πλήρη κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (X.Y.T.Y.) στα πλαίσια λειτουργίας μιας σύγχρονης Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) στον Ανατολικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  Η συνολική χωρητικότητα του X.Y.T.Y. είναι 645.000 m3 και ο μέσος εξυπηρετούμενος πληθυσμός κατά τη λειτουργία του ανέρχεται σε 260.000 κατοίκους. […]

Μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Ταγαράδων

Η Υδροδιαχείριση ΕΠΕ πραγματοποίησε τη μελέτη εφαρμογής της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του Χ.Υ.Τ.Α. Ταγαράδων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι σε λειτουργία. Οι αυστηρές προδιαγραφές του αποδέκτη επιβάλλουν τη σημαντική μείωση των φορτίων των στραγγισμάτων γεγονός που διασφαλίστηκε με την εφαρμογή διεργασιών που απομακρύνουν τόσο το οργανικό φορτίο και το φορτίο αζώτου όσο και […]