Ψηφιακή χαρτογράφηση – καταγραφή & κωδικοποίηση εξαρτημάτων του δικτύου ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Το αντικείμενο του έργου περιελάμβανε τη συλλογή όλων των υφιστάμενων χαρτών του δικτύου ύδρευσης, την ενημέρωση και επαλήθευση των πληροφοριακών στοιχείων των χαρτών, την ψηφιακή χαρτογράφηση 1.500 km του δικτύου και παράδοση των ψηφιακών αρχείων του δικτύου ύδρευσης. Πραγματοποιήθηκε επίσης καταγραφή και κωδικοποίηση 10.700 δικλείδων, εκκενωτών και πυροσβεστικών κρουνών του δικτύου ύδρευσης.

Σύστημα τηλεμετρίας – GIS – Υδραυλική προσομοίωση δικτύου ύδρευσης της πόλης των Γρεβενών

Στα πλαίσια του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης της πόλης των Γρεβενών και νέες δεξαμενές ύδρευσης» πραγματοποιήθηκε  η χωρική – θεματική καταγραφή και μετάπτωση του δικτύου ύδρευσης Γρεβενών σε ένα Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS), καθώς και η κατασκευή του υδραυλικού μοντέλου με το λογισμικό υδραυλικής προσομοίωσης InfoWater. Οι εργασίες έγιναν για τη Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών με […]