Διαχείριση υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής υπό συνθήκες κλιματικών αλλαγών

Η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ υλοποίησε το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Διαχείριση υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής υπό συνθήκες κλιματικών αλλαγών» που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Στόχος του έργου ήταν η ενσωμάτωση των εκτιμήσεων των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών στα σχέδια διαχείρισης περιοχών λεκανών απορροής. Σε συνεργασία με τον Τομέα Υδραυλικής και […]

Εγκατάσταση αφαλάτωσης στη θέση Αγία Παρασκευή Δήμου Θήρας

Η Υδροδιαχείριση ΕΠΕ ολοκλήρωσε μελέτη σε επίπεδο οριστικής τεχνικής μελέτης προσφοράς για τη μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με το σύστημα της αντίστροφης όσμωσης στη θέση Αγία Παρασκευή του Δήμου Θήρας. Το έργο αφορά σε παροχή πόσιμου νερού 5.000 m3/d, η οποία εξασφαλίζει την ύδρευση των οικισμών Καμάρι, Μεσσαριά, Βόθωνα, Έξω Γωνιά, Αγ. Παρασκευή και Μονόλιθο για […]

Δίκτυο Ύδρευσης, δίκτυο αποχέτευσης και Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού στον οικισμό Nsork της Ισημερινής Γουινέας, Αφρική

Eκπόνηση οριστικών μελετών και μελετών εφαρμογής για την κατασκευή έργων εξωτερικού δικτύου ύδρευσης, εγκατάστασης επεξεργασίας νερού, δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή του οικισμού ΝSORK της Ισημερινής Γουινέας, Αφρική. Τα έργα Ύδρευσης σχεδιάστηκαν για 10.000 ισοδύναμους κατοίκους και περιλαμβάνουν γεωτρήσεις, δεξαμενή νερού, εγκατάσταση επεξεργασίας νερού, δίκτυο διανομής. Τα έργα αποχέτευσης ακαθάρτων εσωτερικό δίκτυο […]

Aνάλυση και Διαχείριση δικτύων παροχής νερού της Θεσσαλονίκης και παρακολούθηση προγράμματος ελέγχου και περιορισμού διαρροών, Ε.Υ.Α.Θ. Α.E

Το αντικείμενο του έργου περιελάμβανε ψηφιακή χαρτογράφηση δικτύου 1.500χλμ, ανάπτυξη GIS (ArcInfo), μετρήσεις παροχής, πίεσης και στάθμης δεξαμενών, δημιουργία και επαλήθευση στρατηγικού και λεπτομερούς μοντέλου προσομοίωσης του δικτύου ύδρευσης (SYNERGEE & STRUMAP), εγκατάσταση και παρακολούθηση ζωνών μείωσης της πίεσης, ανασκόπηση και αξιολόγηση της λειτουργίας του δικτύου γεωτρήσεων, εκπόνηση μελέτης ανακαίνισης του δικτύου ύδρευσης, σύνταξη τευχών […]

Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο: «Έλεγχος και αποτύπωση παροχών ύδρευσης στην Τ.Κ. Τσουκαλάδων»

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ανάθεση εργασιών ελέγχου και αποτύπωσης παροχών του δικτύου ύδρευσης στην ευρύτερη περιοχή Τσουκαλάδων της Δ.Ε. Λευκάδας. Το έργο πραγματοποιήθηκε σε δύο (2) φάσεις. H Α’ Φάση περιλάμβανε την καταγραφή και τον έλεγχο των υφισταμένων παροχών και η Β’ Φάση, τον έλεγχο του δικτύου για τυχόν διαρροές και παράνομες παροχές, […]

Παροχή Υπηρεσιών ελέγχου και εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Φ

Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών περιλάμβανει τον πλήρη έλεγχο σε τμήμα του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Φλώρινας (περίπου 35 km). Συγκεκριμένα η υπηρεσία περιλαμβάνει: Έλεγχο αγωγών με ψηφιακό συσχετισμή θορύβου (Correlators) Έλεγχο αγωγών με ψηφιακή καταγραφικά θορύβου (NoiseLoggers) Έλεγχο αγωγών με χρήση γαιοφώνου (Groundphones) Αξιολόγηση των ηχητικών ευρημάτων και των ψηφιακών καταγραφών Υπόδειξη σημείου προς […]

Εκπόνηση Οριστικών Μελετών Έργων Αντιπλημμυρικής Θωράκισης και Δικτύων Ομβρίων, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Άρδευσης και Πυρόσβεση Κοινόχρηστων Χώρων

Το αντικείμενο των Οριστικών Μελετών Αντιπλημμυρικής Θωράκισης και της κατασκευής των Δικτύων Όμβριών, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Άρδευσης και Πυρόσβεσης Κοινοχρήστων Χώρων του ακινήτου, που πρόκειται να αναπτυχθεί το Επιχειρηματικό Πάρκο Thess INTEC, περιλαμβάνει την μελέτη όλων απαιτούμενων εργασιών για την υλοποίηση: Των Έργων Αντιπλημμυρικής Θωράκισης του ακινήτου, περιλαμβανομένων των έργων της κατασκευής των τάφρων αποστράγγισης στα […]

Πρόγραμμα εντοπισμού διαρροών του δικτύου ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Το αντικείμενο του έργου περιελάμβανε τον έλεγχο 800km αγωγών δικτύου ύδρευσης και την ανεύρεση θέσεων διαρροών με τη μέθοδο των ακουστικών καταγραφέων και χρήση ηλεκτρονικού συσχετιστή θορύβου. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος τοποθετήθηκαν 4.767 ακουστικοί καταγραφείς σε δικλείδες του δικτύου και βρέθηκαν 375 επιβεβαιωμένες διαρροές. Το πρόγραμμα εντοπισμού των διαρροών είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση […]

Παροχή υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο Ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Η Παροχή Υπηρεσιών περιλαμβάνει τον εντοπισµό αφανών διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. με την δραστηριοποίηση ομάδας εντοπισμού διαρροών στελεχωμένη με εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό η οποία διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό εντοπισμού διαρροών. Η Υπηρεσία περιλαμβάνει τα εξής στάδια εργασιών: Εντοπισμό Διαρροών με την τοποθέτηση καταγραφικών θορύβου στην περιοχή ελέγχου για να εντοπισθούν οι αγωγοί […]