Έργα

Η ΥΔΡΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2005 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και είναι μία εταιρία συμβούλων μηχανικών και μελετητών που αναλαμβάνει Τεχνικές Μελέτες Έργων Υποδομής και Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για λογαριασμό φορέων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, τόσο την Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

0
Χρόνια Εμπειρίας
0
Χώρες Δραστηριότητας
0 +
Εκτελεσμένα έργα στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Υγρών και Στερεών Αποβλήτων

Επιλεγμένα Έργα μας