Προκαταρτική μελέτη δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Ιθάκης

Το έργο περιλαμβάνει : Το εσωτερικό δίκτυο συλλογής λυμάτων στο σύνολο της έκτασης του οικισμού Βαθύ, Ιθάκης – Προτείνεται κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων αποτελούμενο από ένα τμήμα βαρυτικού δικτύου και ένα τμήμα δικτύου αναρρόφησης (ανεξάρτητα δίκτυα). Το εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς των λυμάτων προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Εύρεση εναλλακτικών λύσεων χωροθέτησης της ΕΕΛ […]

Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Eforie Ρουμανία

Σύνταξη μελέτης προσφοράς για την ΕΕΛ της πόλης Eforie για 120.000 ισοδύναμους κατοίκους με την μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού. Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες μονάδες: Αντλιοστάσιο εισόδου (3 αντλίες 2+1 δυναμικότητας 2.300 m3/h έκαστη) Εσχάρωση Εξάμμωση – Λιποσυλλογή Δεξαμενές ενεργού ιλύος Δεξαμενές τελικής καθίζησης Δεξαμενές απολύμανσης Δεξαμενές ομβρίων Επεξεργασία ιλύος, δεξαμενές πάχυνσης και αποθήκευσης […]

Οριστική μελέτη εφαρμογής δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της πόλης Constanta North στη Ρουμανία

Μελέτη εφαρμογής δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της πόλης Constanta στη Ρουμανία. Η Υδροδιαχείριση ανήκε στην ομάδα εκπόνησης τεχνικών υπολογισμών διαστασιολόγησης των κυρίων και βοηθητικών μονάδων επεξεργασίας. Η μέση παροχή σχεδιασμού ανέρχεται σε 140.000 m3/d. Η μελέτη εκπονήθηκε για την Κ/Ξ “ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. – PASSAVANT ROEDIGER – ANLAGEMBAU GmbH”

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Stara Zagora Βουλγαρία

Η Υδροδιαχείριση ΕΠΕ συνέταξε μελέτη για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στην πόλη Stara Zagora της Βουλγαρίας.  Το έργο εξυπηρετεί 255.000 κατοίκους. Για την επεξεργασία των λυμάτων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ενεργού ιλύος, ενώ για την παραγόμενη ιλύ εφαρμόζεται κομποστοποίηση. Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες μονάδες: Αντλιοστάσιο εισόδου (συνολικής δυναμικότητας 18.450 m3/h) Εσχάρωση Εξάμμωση – […]

Δίκτυο Ύδρευσης, δίκτυο αποχέτευσης και Εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού στον οικισμό Nsork της Ισημερινής Γουινέας, Αφρική

Eκπόνηση οριστικών μελετών και μελετών εφαρμογής για την κατασκευή έργων εξωτερικού δικτύου ύδρευσης, εγκατάστασης επεξεργασίας νερού, δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή του οικισμού ΝSORK της Ισημερινής Γουινέας, Αφρική. Τα έργα Ύδρευσης σχεδιάστηκαν για 10.000 ισοδύναμους κατοίκους και περιλαμβάνουν γεωτρήσεις, δεξαμενή νερού, εγκατάσταση επεξεργασίας νερού, δίκτυο διανομής. Τα έργα αποχέτευσης ακαθάρτων εσωτερικό δίκτυο […]

Αναβάθμιση του Αντλιοστασίου Αποχέτευσης ΑΑ6 (Βασιλικού Θεάτρου – Λευκού Πύργου) και αντικατάσταση των δύο καταθλιπτικών αγωγών

Συμφωνία Πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης για μελέτες & έργα του Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΥΑΘ ΑΕ Ημερομηνία έναρξης: 16/09/2019. Ημερομηνία ολοκλήρωσης 16/09/2025 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή τεχνικών υπηρεσιών με συμφωνία πλαίσιο ειδικής για έργα και μελέτες της περιοχής επιχειρησιακής δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε., όπως και όποτε απαιτηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες […]

Διαχωρισμός παντορροϊκών δικτύων που διέρχονται από τον χώρο της Δ.Ε.Θ. και μελέτη νέων αγωγών ακαθάρτων για τις ανάγκες ανάπλασης της περιοχής

Συμφωνία Πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης για μελέτες & έργα του Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΥΑΘ ΑΕ Ημερομηνία έναρξης: 16/09/2019. Ημερομηνία ολοκλήρωσης 16/09/2025 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή τεχνικών υπηρεσιών με συμφωνία πλαίσιο ειδικής για έργα και μελέτες της περιοχής επιχειρησιακής δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε., όπως και όποτε απαιτηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες […]

Έλεγχος μελετών για τα έργα στην ΕΕΛ Θεσσαλονίκης

Συμφωνία Πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης για μελέτες & έργα του Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΥΑΘ ΑΕ Ημερομηνία έναρξης: 16/09/2019. Ημερομηνία ολοκλήρωσης 16/09/2025 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή τεχνικών υπηρεσιών με συμφωνία πλαίσιο ειδικής για έργα και μελέτες της περιοχής επιχειρησιακής δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε., όπως και όποτε απαιτηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες […]

Μελέτη έργων Απόσμησης Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού ΚΑΑ Θεσσαλονίκης

Συμφωνία Πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης για μελέτες & έργα του Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΕΥΑΘ ΑΕ Ημερομηνία έναρξης: 16/09/2019. Ημερομηνία ολοκλήρωσης 16/09/2025 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή τεχνικών υπηρεσιών με συμφωνία πλαίσιο ειδικής για έργα και μελέτες της περιοχής επιχειρησιακής δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε., όπως και όποτε απαιτηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες […]

Μελέτη ανανέωσης Η/Μ εξοπλισμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Μυτιλήνης & Επικαιροποίηση μελέτης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Μυτιλήνης (Έργα Β΄ Φάσης)

Α. Μελέτη ανανέωσης Η/Μ εξοπλισμού Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Μυτιλήνη – Μελέτες Μηχανολογικές ,Ηλεκτρολογικές , Ηλεκτρονικές Αντικείμενο της σύμβασης είναι η οριστική μελέτη ανανέωσης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Μυτιλήνης η οποία έχει μελετηθεί για 40.000 ι.κ. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης. Προϋπολογισμός έργων 3.895.350,00€. Έργα εισόδου. Αντικατάσταση εξοπλισμού Έργα βιολογικής επεξεργασίας .Αντικατάσταση εξοπλισμού Έργα απολύμανσης […]